Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 128

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 19/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU, TJ. ZA PERIOD 2023-2025. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

IV. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
   • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

V. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN KRSNE SLAVE I NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DAN KRSNE SLAVE

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada na prvi dan svoje krsne slave
 • Pravo zaposlenih na uvećanje zarade za rad na prvi dan svoje krsne slave
 • Model Izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa korišćenjem slobodnog dana po osnovu svoje krsne slave

VI. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU (rok za donošenje akata je 30.11.2022. godine)

 • Odluke koje su JLS dužne da donesu
  • Nadležnost za donošenje akata
  • Odluka o stopama poreza na imovinu
  • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone
  • Odluka o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama
  • Posledice neobjavljivanja akta o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama
  • Odluka o koeficijentima za nepokretnosti u zonama
  • Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
 • Akt koji JLS može (a ne mora) da donese
  • Odluka o visini stope amortizacije
  • Odluka da se neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala ili šuma, razvrstava u poljoprivredno ili u šumsko zemljište

VII. KORIŠĆENJE SLUŽBENOG AUTOMOBILA I DRUGOG PREVOZNOG SREDSTVA U PRIVATNE SVRHE

 • Utvrđivanje ličnih primanja zaposlenog po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe
 • Obračun primanja po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe

VIII. KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

 • Pravo na naknadu troškova korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe
 • Poreski tretman naknade zaposlenom za upotrebu sopstvenog automobila na službenom putovanju
 • Naknada troškova korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
 • Upotreba sopstvenog automobila u službene svrhe u smislu Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

IX. OPOREZIVANJE PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA /shodno Zakonu o porezu na dohodak građana/

 • Obveznik poreza na prihode sportista i sportskih stručnjaka
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Porez i doprinosi na prihode sportista i sportskih stručnjaka
 • Način obračuna poreza i doprinosa na prihode sportista i sportskih stručnjaka
  • Računovodstveno obuhvatanje
 • Poreski tretman isplate hranarina sportisti
  • Primer za isplatu hranarine sportisti

X. OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i učešća u dobiti
 • Oporezivanje prihoda od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
 • Oporezivanje prihoda po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda, osim naknade za prenos te investicione jedinice
 • Oporezivanje prihoda od uzimanja iz imovine i korišćenja usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju

XI. PORESKA KONTROLA

 • Pojam poreske kontrole
 • Otpočinjanje poreske kontrole
  • Mesto poreske kontrole
  • Vreme poreske kontrole
  • Obaveza učestvovanja poreskog obveznika u postupku poreske kontrole
  • Zapisnik
  • Poresko rešenje koje se donosi u poreskoj kontroli
  • Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa
  • Mere u toku poreske kontrole
  • Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole
  • Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole
  • Mere posle obavljene poreske kontrole
 • Otkrivanje poreskih krivičnih dela
  • Dostavljanje izveštaja Poreskoj policiji
  • Podnošenje krivične prijave
  • Prijava nadležnom organu

XII. OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI

XIII. KORIŠĆENJE STANA U JAVNOJ SVOJINI ZA SLUŽBENE POTREBE

 • Način davanja na korišćenje stanova za službene potrebe
 • Ugovor o korišćenju stana
 • Troškovi korišćenja stana za službene potrebe
 • Prestanak ugovora o korišćenju stana za službene potrebe
 • Obaveze korisnika stana za službene potrebe prilikom iseljenja

XIV. PITANJA I ODGOVORI

 • Radni odnosi
 • “Beneficirani staž”
 • Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (član 46. – Ograničenje gotovinskog poslovanja)