Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 20/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XI, XII i XIII VANREDNOM ZASEDANJU U 2021. GODINI, MEMORANDUM KOJI JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU ZA ISPLATE U PERIODU JANUAR-DECEMBAR 2022. GODINE UTVRĐENA JE U IZNOSU OD 201,22 DINARA NETO

 • Kretanje kupovine moći stanovništva prikazano kroz međusobni odnos potrošačke korpe (prosečne i minimalne), minimalne neto zarade i prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom – u periodu 2012-2021. godina i iznosi minimalne neto zarade u EUR
 •  Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u dinarima po radnom času – u periodu 2012-2022. godina

V. PLANIRANJE MOGUĆEG BROJA LICA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE U JAVNOM SEKTORU ZA 2022. GODINU

 • tvrđivanje broja izvršilaca koji se bez saglasnosti mogu zaposliti kod korisnika javnih sredstava u 2022. godini
  • Zaokruživanje decimalnog broja
 • Izuzeci od ograničenja
 • Dodatno radno angažovanje
  • Izuzeci od ograničenja kod dodatnog radnog angažovanja
  • Mogućnost zapošljavanja u 2022. godini kod korisnika javnih sredstava koji su novoosnovani u 2021. godini
 • Pretpostavke za novo zapošljavanje
 • Postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje
  • Ovlašćenje za odlučivanje
  • Način podnošenja molbe
  • Maksimalno moguće povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru u srednjoročnom fiskalnom periodu od 2021-2023. godine
  • Nerealizovane saglasnosti iz prethodne kalendarske godine
  • Obaveza objavljivanja kadrovskih podataka
  • Prekršaji

VI. MOGUĆNOST SAMOINICIJATIVNOG PRIJAVLJIVANJA PORESKOG PREKRŠAJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

 • Pravni osnov kojim je omogućeno samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja
 • Pravni osnov koji onemogućuje samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja
 • Opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika koje poreski obveznik može samoinicijativno da prijavi (za koje je propisano da se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • Opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika koje poreski obveznik ne može samoinicijativno da prijavi (za koje je propisano da se izdaje prekršajni nalog)
 • Posebni poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika koje poreski obveznik može samoinicijativno da prijavi (za koje je propisano da se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • Postupak samoinicijativnog prijavljivanja poreskog prekršaja
 • Zaključak

VII. PREKOVREMENI RAD SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM ZAKONIMA (DEŽURSTVO, PRIPRAVNOST, RAD PO POZIVU)

 • Prekovremeni rad shodno Zakonu o radu
  • Slučajevi u kojima je zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena
   • Ograničenje dužine trajanja prekovremenog rada
   • Preraspodela radnog vremena umesto prekovremenog rada
   • Prekovremeni rad može da se obavi pre početka ili po završetku redovnog radnog vremena zaposlenog
  • Zabrana prekovremenog rada
  • Prekovremeni rad na službenom putu
   • Službeni put u radne dane
   • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
   • Službeni put vozača i prekovremeni rad
  • Odlučivanje o prekovremenom radu
  • Uvećanje zarade za prekovremeni rad
  • Obaveza poslodavca da vodi evidenciju o prekovremenom radu
  • Kaznene odredbe
 • Prekovremeni rad, shodno posebnim zakonima i propisima
  • Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama (dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu)
  • Prekovremeni rad u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave
  • Prekovremeni rad i pripravnost poreskih službenika i nameštenika
  • Prekovremeni rad u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika
  • Pripravnost i rad po pozivu kao prekovremeni rad prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
  • Prekovremeni rad i pripravnost policijskih službenika
  • Uvećanje plate za prekovremeni rad za zaposlene u javnom sektoru
  • Prekovremeni rad profesionalnih vojnih lica

VIII. PREKOVREMENI I SMENSKI RAD ILI PRERASPODELA RADNOG VREMENA

 • Prekovremeni, smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno Zakonu o radu
  • Smenski rad
   • Uvećanje zarade za smenski rad
  • Preraspodela radnog vremena
   • Način preraspodele radnog vremena
   • Dužina radnog vremena kod preraspodele radnog vremena
   • Preraspodela radnog vremena se ne smatra prekovremenim radom
   • Dnevni i nedeljni odmor u preraspodeli radnog vremena
   • Prava zaposlenog za vreme preraspodele radnog vremena
   • Zabrana preraspodele radnog vremena
  • Primeri (modeli) akata
   • Primer odredbi akta o organizaciji za rad u smenama
   • Primer Odluke o uvođenju radnog vremena kraćeg od punog radnog vremena
   • Primer odredbi akta o organizaciji u vezi sa preraspodelom radnog vremena
   • Primer Odluke o preraspodeli radnog vremena
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno posebnim zakonima
  • Smenski rad definisan posebnim zakonima
  • Preraspodela radnog vremena definisana posebnim zakonima

IX. NOĆNI RAD

 • Noćni rad, shodno Zakonu o radu
 • Noćni rad, shodno posebnim zakonima i propisima

X. DOPUNSKI RAD /shodno Zakonu o radu i zakonima iz delatnosti zdravstva i obrazovanja/

XI. NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

 • Registar “Ne zovi”
 • Vansudsko rešavanje sporova
 • Turistička putovanja i zaštita potrošača
 • zdvajamo iz novog Zakona

XII. POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O REZIDENTNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA /obrasci POR-1/

 • Rezidenti Republike Srbije
 • Postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti Republike Srbije
 • Sadržina zahteva za izdavanje potvrde
 • Rok za izdavanje potvrde o rezidentnosti
 • Prilog: Model Zahteva za izdavanje potvrde o rezidentnosti

XIII. PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ZAKONOM O DIGITALNOJ IMOVINI (preuzeto sa sajta Komisije za hartije od vrednosti)

XIV. PITANJA I ODGOVORI

XV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA

 • Stavovi Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (mišljenja preuzeta sa internet stranice Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti – www.zdravko.org.rs/