Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 12/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PORESKA OSLOBOĐENJA PRI UVOZU DOBARA

 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u carinsko skladište
  • Carinski postupak skladištenja robe
  • Uslovi i postupak odobravanja držanja carinskog skladišta
  • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja
  • Prestanak postupka carinskog skladištenja robe
  • Poreski aspekt carinskog skladištenja robe
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u slobodnu zonu
  • Poreske pogodnosti pri obavljaju delatnosti u slobodnoj zoni

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmenjen je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (u primeni je od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost promene poreskog perioda
  • Zahtev za promenu poreskog perioda
  • Mogućnost promene poreskog perioda za lica čiji je poreski period kalendarski mesec, po sili zakona
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovinai poljoprivrednih dobara u 2023. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2024. godine
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2024. godine
  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta, zbog promene dinarskog iznosa akcize
 • Od 1. januara 2024. godine počinje primena novouvedene akcize na nikotinske vrećice
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2023. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.11.2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.12.2023. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza popisa zaliha srodnih proizvoda nakon upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda i dostavljanje popisnih lista o izvršenom popisu
 • Obavljanje delatnosti proizvodnje duvana nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. glasnik RS” broj 92/23)
  • Ko se može baviti proizvodnjom duvana?
  • Obaveze proizvođača duvana
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu (godišnji izveštaji i izveštaji za četvrti kvartal 2023. godine) do 15. januara 2024. godine

PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji