Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV
Edicija Propisi

Informator 16/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna zaštita materinstva
 • Pravo zaposlenih na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada ili na rad sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta do navršenih 5 godina života deteta
 • Sticanje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika iz člana 42. Zakona o PIO (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)

PDV 7/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara od 1. jula 2021. godine /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine

Informator 15/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Od 1.07.2021. godine u primeni su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Naknada zarade i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva, nege (novorođenog) deteta i posebne nege deteta /u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom/
 • Zakon o digitalnoj imovini u primeni je od 30.06.2021. godine

Informator 14/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Odlukama ustavnog suda proglašene su neustavnim pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o akcizama

Elektronsko izdanje ›

 • PREČIŠĆEN TEKST
  (“Sl. glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21)

Informator 13/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Proglašene su naustavnim odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje se odnose na pravo i način utvrđivanja ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za majke – poljoprivredne osiguranice
 • Procedura usvajanja finansijskih izveštaja privrednih društava, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu

PDV 5/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Jedinstvenim pravilnikom, koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine, bliže se uređuju odredbe Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2021. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17. maj 2021. godine

Informator 11/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Propisan je poseban postupak utvrđivanja obaveza za plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada /oporezivanje frilensera/
 • Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade zaposlenima
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada