Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 11/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2021. godinu
  • Kada se može podneti zahtev za povraćaj?
  • Na koji iznos uplaćenih akontacija poreza na dobit za 2021. godinu obveznik ima pravo na povraćaj?
  • Kada se podnosi zahtev za povraćaj?
  • Način popunjavanja Obrasca ZP/P PDP
 • Akontacija poreza na dobit za 2022. godinu

III. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2022. GODINE

 • Izmena mesečne akontacije po poreskoj prijavi obveznika
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Izmena mesečne akontacije po rešenju poreskog organa

IV. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2022. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2022. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

V. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU – rok je najkasnije do 1.08.2022. godine

 • Uvodne napomene
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj
  • Rokovi za dostavljanje dokumentacije uz konsolidivane finansijske izveštaje
  • Naknada za obradu i javno objavljivanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu

VI. USLOVI ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVA ZAŠTITA, POLOŽAJ, PRAVA, ZARADA I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA

 • Uvodne napomene
 • Zaštita zaposlenih
 • Uslovi upućivanja i povratka zaposlenog
  • Uslovi za upućivanje zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo
  • Uslovi za povratak upućenog zaposlenog sa privremenog rada u inostranstvu
  • Nemogućnost upućivanja na privremeni rad u inostranstvo stranca zaposlenog na teritoriji Republike Srbije
 • Obaveze poslodavca pre upućivanja zaposlenih
  • Prijava promene osnova osiguranja za upućene zaposlene
  • Priprema za upućivanje na privremeni rad
 •  Prava zaposlenog za vreme boravka i rada u inostranstvu
  • Mogućnost utvrđivanja većih prava i povoljnijih uslova rada kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
  • Osnovna načela bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju
  • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
   • Upućeni (detaširani) radnici
   • Radnici saobraćajnih i transportnih privrednih društava
   • Zaposleni u državnim i javnim službama i službeni predstavnici
   • Diplomatsko-konzularni predstavnici
   • Lica zaposlena u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i ličnoj službi diplomatsko-konzularnih predstavnika i službenika
   • Posada broda
  • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Upućivanje radnika na rad u države sa kojima nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Pravila oporezivanja zarade upućenih radnika
 • Primer obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
  • Osnovice za obračun poreza i doprinosa
  • Stope poreza i doprinosa pri obračunu zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
  • Primer obračuna
 • Saradnja između organa i organizacija
 • Nadzor nad primenom Zakona o upućivanju i kaznene odredbe
 • Garantovane minimalne zarade (izražene u EUR) nekih od država i provincija sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju

VII. MEĐUNARODNI SPORAZUMI/KONVENCIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOJE PRIMENJUJE REPUBLIKA SRBIJA /tabelarni prikaz pojedinih instituta/

 • Spisak država sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju i UIDO – tabelarni pregled
 • Prikaz najčešće korišćenih instituta iz sporazuma o socijalnom osiguranju i ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  •  1. Austrija (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  2. Albanija (zaključen UIDO)
  •  3. Azerbejdžan (zaključen UIDO)
  •  4. Belgija (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  5. Belorusija (zaključen UIDO)
  •  6. Bosna i Hercegovina (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  7. Bugarska (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  8. Velika Britanija i Severna Irska (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  9. Vijetnam (zaključen UIDO)
  •  10. Grčka (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  11. Gruzija (zaključen UIDO)
  •  12. Danska (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  13. DNR Koreja (zaključen UIDO)
  •  14. Egipat (zaključen UIDO)
  •  15. Estonija (zaključen UIDO)
  •  16. Irska (zaključen UIDO)
  •  17. Italija (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  18. Indonezija (zaključen UIDO)
  •  19. Indija (zaključen UIDO)
  •  20. Iran (zaključen UIDO)
  •  21. Izrael (zaključen UIDO)
  •  22. Japan (zaključen UIDO)
  •  23. Jermenija (zaključen UIDO)
  •  24. Kazahstan (zaključen UIDO)
  •  25. Kanada (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  26. Katar (zaključen UIDO)
  •  27. Kina (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  28. Kipar (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  29. Koreja (zaključen UIDO)
  •  30. Kuvajt (zaključen UIDO)
  •  31. Kvebek – provincija (zaključen Ugovor o socijalnoj sigurnosti)
  •  32. Letonija (zaključen UIDO)
  •  33. Libija (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  34. Litvanija (zaključen UIDO)
  •  35. Luksemburg (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  36. Mađarska (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  37. Makedonija (Severna Makedonija) (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  38. Malta (zaključen UIDO)
  •  39. Moldavija (zaključen UIDO)
  •  40. Nemačka (zaključen Sporazum o socijalnom obezbeđenju i UIDO)
  •  41. Norveška (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  42. Pakistan (zaključen UIDO)
  •  43. Panama (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju)
  •  44. Poljska (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  45. Rumunija (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  46. Ruska Federacija (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  47. Slovačka (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  48. Slovenija (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  49. Sri Lanka (zaključen UIDO)
  •  50. San Marino (zaključen UIDO)
  •  51. Singapur (zaključen UIDO)
  •  52. Tunis (zaključen UIDO)
  •  53. Turska (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  54. Ujedinjeni Arapski Emirati (zaključen UIDO)
  •  55. Ukrajina (zaključen UIDO)
  •  56. Finska (zaključen UIDO)
  •  57. Francuska (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  58. Holandija (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  59. Hong Kong – Specijalni administrativni region NRK (zaključen UIDO)
  •  60. Hrvatska (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  61. Crna Gora (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  62. Češka Republika (zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju i UIDO)
  •  63. Španija (zaključen UIDO)
  •  64. Švajcarska (zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti i UIDO)
  •  65. Švedska (zaključena Konvencija o socijalnom osiguranju i UIDO)

VIII. PITANJA I ODGOVORI /u vezi sa primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja/