Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 16/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Uvodne napomene
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja /za 2019. godinu najkasnije do 4. avgusta, odnosno 3. septembra 2020. godine/

IV. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU

V. RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE

 • Računovodstveno obuhvatanje kursnih razlika koje nastaju iz poslovnih promena u stranoj valuti
 • Računovodstveno obuhvatanje efekata ugovorene valutne klauzule

VI. NARUČIOCI (JAVNI I SEKTORSKI) SHODNO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 • Naručioci (javni i sektorski)
 • Oglasi o javnoj nabavci
 • Centralizovane i zajedničke javne nabavke
 • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje

VII. PRAGOVI (LIMITI) U ODNOSU NA KOJE POSTOJI OBAVEZA SPROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI OD 1. JULA 2020. GODINE

 • Pragovi (limiti) do kojih se zakon ne primenjuje
 • Pragovi (limiti) od kojih se zakon primenjuje
 • Evropski pragovi (limiti)

VIII. NAČIN ODREĐIVANJA PROCENJENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE I PODELA U PARTIJE U NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

IX. POSTUPCI JAVNIH NABAVKI SHODNO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 • Vrste postupaka
  • Otvoreni postupak
  • Restriktivni postupak
  • Konkurentni postupak sa pregovaranjem
  • Konkurentni dijalog
  • Partnerstvo za inovacije
  • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
  • Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
 • Minimalni broj kandidata

X. OSTVARIVANJE PRAVA NA STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM – “BENEFICIRANI STAŽ”

 • Penzijski staž
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Uslovi za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Postupak i način utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih na poslovima za koje je utvrđeno pravo na “beneficirani staž” osiguranja
 • Revizija radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža osiguranja
 • Specifičan vid staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
  • Obveznik uplate dodatnog doprinosa za PIO
  • Osnovica za plaćanje dodatnog doprinosa za PIO i podnošenje Obrasca PPP-PD
  • Stope za plaćanje dodatnog doprinosa za PIO
  • Primer obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i dodatnog doprinosa za PIO za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za zaposlene
 • Pravo po osnovu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem po ranijim propisima
 • Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u matičnoj evidenciji
 • Značaj staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • “Beneficirani staž” je bez uticaja kod obračuna otpremnine, jubilarne nagrade, “minulog rada”, a može biti elemenat za duži godišnji odmor

XI. PITANJA I ODGOVORI

XII. SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja