Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 15/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. MINISTARSTVO FINANSIJA JE OBJAVILO UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

 • Osnovne makroekonomske pretpostavke za 2024. godinu
 • Napomene uz Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Napomene uz Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2024. godini

IV. ZAKLJUČAK VLADE RS O SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA AP I JLS I JAVNIM SLUŽBAMA POČEV OD 1. AVGUSTA 2023. GODINE

V. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA ZBOG POTREBA PROCESA RADA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Pravna uređenost
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica, prema Zakonu o radu
 • Obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenog za svoje potrebe
 • Prilog: Drugi zakoni i podzakonska akta kojima je propisana obaveza i pravo zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

VI. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA I USAVRŠAVANJE LICA VAN RADNOG ODNOSA (SPECIJALIZACIJA) PO ZAKONU O RADU I PORESKI TRETMAN NOVČANE NAKNADE

 • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita)
 • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i sposobnosti i obavljanju specijalizacije
 • Prava i obaveze za vreme osposobljavanja i usavršavanja i fiskalni tretman novčane naknade

VII. STRUČNO USAVRŠAVANJE – SPECIJALIZACIJA I KONTINUIRANA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA PO ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 • Obaveze poslodavca i zdravstvenog radnika u vezi sa specijalizacijom
 • Obaveze poslodavca i zaposlenog u vezi sa pohađanjem kontinuirane edukacije
 • Naknada plate za vreme stručnog osposobljavanja i usavršavanja

VIII. IZVEŠTAJI I OBRASCI KOJE REZIDENTI DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE U VEZI SA KREDITNIM ZADUŽENJEM (obrasci: KZ-2, KZ-3A, KZ-3B, KZ-5, KZ-7)

 • Popunjavanje Obrasca KZ-2 – Izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-3A – Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-7 – Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Prilog: Šifarnik valuta