Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Pogledajte video

Da biste pogledali video neophodno je da ste ulogovani na sajt.

CEKOS IN- OVO VIDEO PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

 1. Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 2. Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 3. Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV
Edicija Propisi

PDV 4/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Počinje primena novog sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (normativna uređenost, sadržina i dokumenti sistema fiskalizacije, postupak fiskalizacije, obveznici fiskalizacije, usklađivanje poslovanja, sporna pitanja u primeni i zauzeti stavovi po tim pitanjima)
 • Elektronsko fakturisanje – propisi i često postavljana pitanja
 • Privremeno smanjenje akciza na derivate nafte

Informator 7/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje primanja ostvarenih po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost za nastavak rada lica koja su stekla uslov za odlazak u starosnu ili prevremenu starosnu penziju, na osnovu Sporazuma ili Ugovora o radu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava /u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu koje su u primeni od 31. marta 2022. godine/

Informator 6/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Angažovanje lica po ugovoru o delu i fiskalni tretman ugovorene naknade po ovom ugovoru
 • Mogućnost izmirenja putem asignacije obaveza po osnovu zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih u slučaju blokade računa pravnog lica i preduzetnika
 • Jubilarne i godišnje nagrade – ostvarivanje prava u 2022. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima

PDV 3/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Obaveza izdavanja računa o prometu dobara i usluga, sadržina tog računa, način njegovog izdavanja i sadržina fiskalnog računa i elektronske fakture i njihova uloga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika

Informator 5/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman davanja poklona  povodom Dana žena – 8. marta
 • Izvršene su izmene koeficijenata za radna mesta nameštenika razvrstana od III do VI platne grupe  sa primenom počev od plate za februar 2022. godine,  što utiče i na najviše plate zaposlenih koji obavljaju  prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru
 • Poreski tretman prihoda ostvarenog prikupljanjem  novčanih sredstava za lečenje u inostranstvu  uplatom na poseban namenski otvoren račun

PDV 2/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Plaćanje PDV-a i akcize u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva? /pregled stavova Ministarstva finansija izraženih u službenim mišljenjima/

Informator 4/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju regulativu primenjuju prilikom sastavljanja FI za 2021. godinu
 • Dostavljanje, rokovi i naknada za obradu i javno objavljivanje FI za 2021. godinu
 • Sastavljanje obrazaca FI za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Završni račun budžetskih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova za 2021. godinu

Informator 3/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2022. godine
 • Dan državnosti Srbije – Sretenje praznuje se 15. i 16. februara 2022. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2021. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2022. godine
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Informator 1/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2022. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimalne zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za januar 2022. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2022. godini (u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

PDV 1/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Izmene podzakonskih akata donetih za bližu primenu Zakona o akcizama
 • Uporedni pregled delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Novoj uredbi), tj. fiskalne kase (shodno Staroj uredbi)

Informator 26/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Zaposleni, tj. lica koja od 1.01.2022. godine započnu odsustvo sa rada zbog porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ostvarivaće pravo na naknadu zarade i ostale naknade po ovom osnovu maksimalno u visini od 5 (umesto 3) prosečnih zarada u Republici Srbiji
 • Oporezivanje primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2022. godine
 • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti