Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Search
Generic filters
Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Search
Generic filters
Informator
PDV
Edicija Propisi

Informator 14/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Odlukama ustavnog suda proglašene su neustavnim pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o akcizama

Elektronsko izdanje ›

 • PREČIŠĆEN TEKST
  (“Sl. glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21)

Informator 13/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Proglašene su naustavnim odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje se odnose na pravo i način utvrđivanja ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za majke – poljoprivredne osiguranice
 • Procedura usvajanja finansijskih izveštaja privrednih društava, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu

PDV 5/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Jedinstvenim pravilnikom, koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine, bliže se uređuju odredbe Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2021. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17. maj 2021. godine

Informator 11/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Propisan je poseban postupak utvrđivanja obaveza za plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada /oporezivanje frilensera/
 • Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade zaposlenima
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada

Informator 10/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Vaskršnji i prvomajski praznici se u 2021. godini praznuju od 30. aprila do 4. maja
 • Način utvrđivanja broja zaposlenih za koje privredni subjekti u privatnom sektoru mogu ostvariti pravo na direktna davanja
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na zaradu samooporezivanjem koju strano fizičko lice ostvaruje od inostranog poslodavca, kao upućeni radnik kod pravnog lica na teritoriji Republike Srbije

PDV 4/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)
 • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda

Informator 9/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Ublažavanje režima kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
 • Posebni izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /za javne i za sektorske naručioce/