Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 12/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

 SADRŽAJ broja 12/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKLJUČAK VLADE RS O SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE U TRAJANJU OD TRI MESECA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA AP I JLS I JAVNIM SLUŽBAMA – POČEV OD 3.06.2024. GODINE

IV. ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONU O RAČUNOVODSTVU

V. KORIŠĆENJE SLUŽBENOG AUTOMOBILA I DRUGOG PREVOZNOG SREDSTVA U PRIVATNE SVRHE

 • Utvrđivanje primanja zaposlenog po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe
 • Obračun primanja zaposlenog po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe
  • Primer obračuna primanja po osnovu korišćenja službenog vozila ili drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe i računovodstveno obuhvatanje
  • Primer obračuna primanja na ime korišćenja službenog vozila kada se zaposlenom obustavlja bruto iznos primanja iz zarade
 • Obračun primanja po osnovu korišćenja službenog vozila u privatne svrhe licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

VI. KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

 • Pravo na naknadu troškova korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe
 • Poreski tretman naknade zaposlenom za upotrebu sopstvenog automobila na službenom putovanju
 • Naknada troškova korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Upotreba sopstvenog automobila u službene svrhe u smislu Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

VII. ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE (shodno ZPPPA)

VIII. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

I. Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu

 • Slučajevi u kojima je moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme
 • Trajanje rada na određeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme u maksimalnom trajanju od 24 meseca (član 37. st. 1-3. Zakona o radu)
 • Rad na određeno vreme lica angažovanih po Zakonu o agencijskom zapošljavanju
 • Rad na određeno vreme sa istim zaposlenim po članu 48. (direktor) i članu 174. (upućivanje na rad kod drugog poslodavca) Zakona o radu
 • Rad na određeno vreme sa pripravnikom
 • Radni odnos na određeno vreme u posebnim slučajevima (član 37. st. 4. i 5. Zakona o radu) koji može da traje duže od 24 meseca
 • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme
 • Slučajevi u kojima se ne može otkazati ugovor o radu zaposlenih na određeno vreme
  • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme po isteku prava na porodiljsko odsustvo
 • Ograničenje broja zaposlenih na određeno vreme u javnom sektoru
 • Prava iz radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme u slučaju prekoračenja roka na koji je zasnovan
 • Zasnivanje i produžetak radnog odnosa na određeno vreme i korišćenje poreskih olakšica za to lice kao novozaposleno
 • Slučajevi kada radni odnos na određeno vreme ne može da traje duže od 6 meseci kako je propisano posebnim zakonima kao najduže
 • Porez i doprinosi na zaradu i naknadu zarade za zaposlene po ugovoru na određeno vreme

II. Rad na određeno vreme shodno posebnim zakonima

 • Zakon o državnim službenicima
 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima
 • Zakona o spoljnim poslovima
 • Zakon o zaposlenima u AP i JLS
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o Vojsci Srbije
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o Vladi
 • Zakon o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o sportu
 • Zakon o kulturi
 • Zakon o javnim preduzećima
 • Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi