Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 4/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

POSEBNA PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST OD 10%

 • Obuhvat posebne stope PDV-a od 10% problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Šta se smatra hlebom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra pekarskim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra mlekom i mlečnim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra brašnom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra šećerom čiji se promet i uvozoporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra jestivim uljem i jestivim masnoćama životinjskog i biljnog porekla, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra medom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim mesom, uključujući i iznutrice i druge klaničke proizvode, ribom i jajima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim voćem i povrćem, čiji se promet i uvoz oporezuju po
 • posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra žitaricama, suncokretom, sojom, šećernom repom i uljanom repicom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra lekovima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra ortotičkim i protetičkim sredstvima i medicinskim sredstvima – proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra đubrivima, sredstvima za zaštitu bilja, semenom za reprodukciju, sadnim materijalom, kompostom sa micelijumom, potpunom i dopunskom smešom za ishranu stoke i živom stokom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra udžbenicima i nastavnim sredstvima čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra dnevnim novinama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra monografskim i serijskim publikacijama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra ogrevnim drvetom, uključujući i brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 3. maj 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2023. godine)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji
 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju