Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 7/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PREVOZNE I OSTALE USLUGE KOJE SU POVEZANE SA UVOZOM DOBARA OD 1. JULA 2021. GODINE /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u od 1. jula 2021. godine
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne usluge povezane sa uvozom dobara
   • Šta je predmet ovog poreskog oslobođenja?
   • Ko se smatra licem koje vrši uslugu prevoza, odnosno licem koje može ostvariti poresko oslobođenje?
   • Uslovi i način ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja
   • Prevozni dokument za ostvarivanje poreskog oslobođenja
   • Račun o prevoznim uslugama kao dokaz za priznavanje poreskog oslobođenja
   • Ostvarivanje poreskog oslobođenja u slučaju ako je naknada za prevoz dobara plaćena pre izvršenog prevoza (avans)
   • Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara za iznos povećane naknade posle izvršenog prevoza
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za ostale usluge povezane sa uvozom dobara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30. juli 2021. godine
 • Obaveštenje Poreske uprave o podnošenju obrasca preko portala PU počev od 1.07.2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
  •  rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 15.07.2021. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. juna 2021.

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2021. godine)
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa