Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 126

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 17/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30.06.2023. GODINE (za ugovore zaključene 19.07.1994. i posle tog datuma)

IV. USLOVI POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE U INOSTRANSTVU

 • Pravo rezidenta na držanje deviza u inostranstvu bez pribavljanja posebnog odobrenja NBS
 • Pravo rezidenta na držanje deviza u inostranstvu uz odobrenje NBS
 • Novčane kazne za prekršaj
 • Mišljenja NBS u vezi sa depozitnim poslovima rezidenata u inostranstvu

V. LIČNI I FIZIČKI PRENOSI SREDSTAVA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA

 • Pojam ličnih i fizičkih prenosa sredstava
 • Lični prenos sredstava plaćanja
 • Fizički prenos sredstava plaćanja
 • Novčane kazne za prekršaj

VI. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

VII. ODOBRAVANJE ZAJMA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SLIČNO ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA

 • Ograničenje odobravanja i isplate zajma shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Sadržina akta o uslovima i načinu odobravanja zajma
 • Postupak odobravanja zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

VIII. DUALNO OBRAZOVANJE U SISTEMU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA

 • Vrste ugovora u dualnom obrazovanju i raskid istih
 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika i studenata za vreme dualnog obrazovanja
 • Kaznene odredbe za poslodavce u slučaju neobezbeđivanja materijalnih i finansijskih uslova za učenike i studente za vreme učenja kroz rad
 • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti koji obavljaju učenje kroz rad

IX. SLUČAJEVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA I PRAVA ZAPOSLENIH PO TOM OSNOVU PO ODREDBAMA NEKIH POSEBNIH ZAKONA /Zakon o državnim službenicima; Zakon o radnim odnosima u državnim organima; Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave/

X. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

XI. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

w