Predavanje septembar 2023

OVAJ VIDEO MATERIJAL DOSTUPAN JE POSETIOCIMA SAJTA KOJI SU NA OSNOVU KUPOVINE ULOGOVANI SA ODGOVARAJUĆIM KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM!


TEMA PREDAVANJA:

  • Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;
  • Novčane pomoći za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;
  • Druge pomoći zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;
  • Poreski tretman novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

KUPOVINA I NAČIN PRISTUPA:

NAPOMENA:
Jedan korisnički nalog obezbeđuje pristup za jednog korisnika (nije moguć istovremeni pristup video materijalu – predavanju od strane više korisnika po jednom korisničkom nalogu).
Broj i vreme pregleda video materijala – predavanja po korisničkom nalogu je neograničen.