Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 137

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 6/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ZNAČAJ PRAVILNOG UTVRĐIVANJA I ISKAZIVANJA VREMENA PROMETA I NASTANKA PORESKE OBAVEZE PDV-a

 • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze PDV-a
  • Način utvrđivanja vremena prometa dobara i usluga kao događaja za utvrđivanje nastanka poreske obaveze
  • Naplata – odnosno plaćanje, kao događaj za utvrđivanje nastanka poreske obaveze
  • Nastanak obaveze za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV-u, usluge neposredno povezane sa tim uslugama, kao i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period
  • Nastanak poreske obaveze pri uvozu dobara
 • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze za specifične promete dobara i usluga
  • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze kod izgradnje građevinskih objekata
  • Nastanak poreske obaveze pri prometu dobara i usluga gde se plaćanje za izvršeni promet dobara i usluga vrši u ratama
  • Određivanje vremena prometa i nastanka poreske obaveze kod advokatskih usluga
  • Nastanak poreske obaveze za usluge parking prostora koji se naplaćuju posredstvom mobilne telefonije
  • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze pri obračunavanju PDV-a od strane poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga stranog lica
  • Nastanak poreske obaveze kod sukcesivne isporuke dobara
  • Nastanak poreske obaveze u prometu sekundarnih sirovina

PRIMENA PROPISA O PDV-u  

 • Način i postupak ostvarivanja refakcije PDV-a stranim državljanima za dobra koja otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe (Obrazac ZPPPDV)
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.09.2020. godine
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.09.2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize (Obrazac OA) za period od 1. do 31.05.2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.06.2020.
 • Ponovo je pomeren rok primene usklađenih dinarskih iznosa akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

PRESTANAK VAŽENJA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a KOJE SU NADLEŽNI ORGANI DONELI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

 • Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – prestala da važi 6. maja 2020. godine
 • Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JUNU 2020. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa  
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Prethodni porez
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Promet dobara sa APKM
 • Refundacija PDV-a

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini