Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 110

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 6/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ANGAŽOVANJE LICA PO UGOVORU O DELU I FISKALNI TRETMAN UGOVORENE NAKNADE PO OVOM UGOVORU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
 • Fiskalni tretman ugovorene naknade po ugovoru o delu
  • Porez na druge prihode
  • Doprinosi za PIO
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
  • Prestanak uplate doprinosa
  • Poreski tretman naknade troškova i drugih primanja koja se ugovore ugovorom o delu
  • Obrasci za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa
  • Poreske prijave koje se podnose prilikom isplate
  • Primer 1: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu rezidenata RS i njihovo računovodstveno obuhvatanje (primer obračuna urađen na sajtu www.prihodi.rs)
   • Računovodstveno obuhvatanje
  • Primer 2: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu nerezidenata  (primer obračuna urađen na sajtu www.prihodi.rs)
 •  Prilog: Tabelarni pregled fiskalnih obaveza po osnovu naknade po ugovoru o delu

III. MOGUĆNOST IZMIRENJA PUTEM ASIGNACIJE OBAVEZA PO OSNOVU ZARADA, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA

 • Način isplate zarade putem asignacije u slučaju blokade računa pravnih lica i preduzetnika
 • Primer obračuna zarada zaposlenima u pravnom licu koje je u blokadi

IV. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

V. PORESKI TRETMAN “NAKNADA ZA TEHNIČKE USLUGE” NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA  /iz UIDO sa Albanijom, Indijom, Kazahstanom, Pakistanom i Tunisom/

 • Plaćanje poreza po odbitku pri isplati naknade od usluga nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen UIDO i nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima je zaključen UIDO
 • Provizija (kao vrsta naknade od usluga)
 • Plaćanje poreza po odbitku pri isplati provizije nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen ugovor i nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima je zaključen ugovor, kroz primer

VI. JUBILARNE I GODIŠNJE NAGRADE – OSTVARIVANJE PRAVA U 2022. GODINI SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM PROPISIMA

 • Zakonski osnov za utvrđivanje prava na jubilarnu i godišnju nagradu i mogućnost isplate ovih nagrada u privatnom i javnom sektoru
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Visina jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu godišnje nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u radu
 • Plaćanje propratnih događaja povodom jubileja

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH DRŽAVNI SLUŽBENIK MOŽE BITI NERASPOREĐEN, ODNOSNO NAMEŠTENIK PROGLAŠEN VIŠKOM, PRAVA ZA VREME NERASPOREĐENOSTI I PRAVO NA OTPREMNINU PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA OVIH LICA

VIII. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE – DO 31. MARTA 2022. GODINE

IX. PITANJA I ODGOVORI (videti: Pitanja i odgovori na sajtu www.strucnaliteratura.rs)