Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 14/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE  ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH  PREDSTAVNIŠTAVA (u primeni je od 1. jula 2022. godine)

IV. MINISTARSTVO FINANSIJA JE OBJAVILO UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

V. KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Stopa i metod obračuna kamate, obračunski period i redosled namirenja
  • Primer obračuna kamate (urađen na Cekos in-ovom sajtu www.kamata.rs )
 • Pregled kamatnih stopa
  • Kamatne stope od 1.01.2003. godine
  • Visina kamate do 1.01.2003. godine (tj. do dana početka primene ZPPPA)
   • Visina kamate od 25.10.1996. godine do 31.12.2002. godine
   • Visina kamate do 25.10.1996. godine

VI. UTVRĐIVANJE OTKUPNE I UGOVORNE CENE STANA PRILIKOM OTKUPA STANA U CELOSTI, NA RATE I U CELOSTI PREOSTALOG –  NEOTKUPLJENOG DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI ZADUŽBINA I FONDACIJA

 • Otkupna, ugovorna cena stana i moguća umanjenja
 • Otkup stana na rate
 • Otkup stana u celosti
 • Otkup, odnosno kupovina stana u javnoj svojini i u svojini zadužbina i fondacija

VII. KORIŠĆENJE MENICE

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice

VIII. MENICE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IX. STEČAJNI POSTUPAK I MENIČNE RADNJE

X. PITANJA I ODGOVORI