Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 18/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2021. GODINI I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE PPP-PD PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OD STRANE PORESKE UPRAVE

 • Kada se podnosi poreska prijava PPP-PD po službenoj dužnosti?
 • Postupanje Poreske uprave nakon podnošenja PPP-PD po službenoj dužnosti
 • Postupanje poslodavca nakon podnošenja PPP-PD po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Obrazac ZIG

IV. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2021. GODINE

V. NOVI PROGRAM PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH “MOJA PRVA PLATA”

 • Izmene i dopune Uredbe o Programu “Moja prva plata”
 • Program “Moja prva plata” i novi Javni poziv za njegovu realizaciju

VI. ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SLIČNO

VII. ODOBRAVANJE ZAJMOVA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU, ODNOSNO ADAPTACIJU STANA ILI KUĆE

VIII. PODZAKONSKA AKTA KOJA SU DONETA ZA PRIMENU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU /počinju da se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2021./

 • Pravilnici koje je doneo ministar finansija
 • Odluke koje je doneo guverner Narodne banke Srbije
 • Pravilnici koje je donela Komisija za hartije od vrednosti

IX. OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

 • Obaveza donošenja akta
 • Sadržina opšteg akta
 • Primeri (modeli) opšteg akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama
  • Za privredne subjekte koji primenjuju kompletne MSFI
  • Za pravno lice koje primenjuje MSFI za MSP
  • Za pravno lice koje ne primenjuje MSFI – mikro pravno lice

X. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

XI. PITANJE I ODGOVOR (u vezi sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja)