Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi

Pogledajte video

Da biste pogledali video neophodno je da ste ulogovani na sajt.

CEKOS IN- OVO VIDEO PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

 • Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;
 • Novčane pomoći za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;
 • Druge pomoći zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;
 • Poreski tretman novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.
Informator
PDV

Informator 6/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Dodatna objašnjenja u vezi sa izvršenjem na zaradi, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju (dopuna teksta objavljenog u “Informator”-u broj 1/2020)
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju
 • Pravo na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu “minulog rada”

PDV 2/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak od 1. januara 2020. godine – način podele, način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka i način iskazivanja
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose – u primeni od 1. juna 2020. godine

Informator 5/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2019. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2020. godine za osiguranike po osnovu ugovorene naknade
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se u 2020. godini tri dana – 15, 16. i 17. februara
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1. februara 2020. godine

Informator 4/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Informator 2-3/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski bilans i Poreska prijava za 2019. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2020. godine
 • Vlada RS je novom Uredbom uredila bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje počev od 1.01.2020. godine
 • Nova Javnoizvršiteljska tarifa na snazi je od 1.01.2020. godine

PDV 1/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog odbitka
 • Propisan je novi obrazac zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (Obrazac PP OAEL) za poreski obračunski period decembar 2019.

Informator 1/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1.01.2020. godine iznosi 16.300 dinara
 • Način i visina ograničenja izvršenja na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima izvršnog dužnika – fizičkog lica počev od 1.01.2020. godine
 • Obračun amortizacije za 2019. godinu