Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 119

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 6/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA DRUGOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2023. GODINI

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNE I GODIŠNJE NAGRADE U 2023. GODINI I PORESKI TRETMAN

 • Zakonski osnov za utvrđivanje prava na jubilarnu i godišnju nagradu i mogućnost isplate ovih nagrada u privatnom i javnom sektoru
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu jubilarne nagrade
  • Normativno uređivanje jubilarne nagrade
   • Godine provedene u radnom odnosu kao kriterijum za utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
   • Nagrade povodom jubileja poslodavca
   • Isplata jubilarne nagrade u slučaju prestanka radnog odnosa ili smrti zaposlenog
  • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Visina jubilarne nagrade za godine provedene na radu zaposlenog
  •  Visina jubilarne nagrade prema PKU zaključenim za teritoriju Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine
   • Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za XII/22 kao merilo za visinu jubilarne nagrade u 2023. godini
   • Prosečna bruto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za XII/22 kao merilo za visinu jubilarne nagrade u 2023. godini
 • Fiskalne obaveze
  • Isplata jubilarne nagrade zaposlenom licu kod poslodavca za godine provedene na radu i povodom jubileja poslodavca
  • Isplata nagrada povodom jubileja isplatioca licu koje nije u radnom odnosu kod isplatioca
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu godišnje nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u radu
  • Poreski tretman godišnjih nagrada za izuzetne rezultate u radu koju isplaćuje poslodavac zaposlenima
  • Poreski tretman godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u nekoj oblasti koje se isplaćuju licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Plaćanje propratnih događaja povodom jubileja
 • Prilog: Tabelarni pregled obaveza plaćanja poreza i doprinosa na jubilarne i godišnje nagrade

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
  • Prethodni staž kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Osnov prestanka radnog odnosa kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Podnošenje zahteva Nacionalnoj službi radi uvođenja u evidenciju nezaposlenih lica kao uslov za otvarivanje prava na novčanu naknadu i rok za podnošenje zahteva
   • Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za novčanu naknadu
  • Lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i na zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
  • Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade i visina novčane naknade
  • Način isplate novčane naknade
 • Jednokratne isplate novčane naknade
  • Podsticaj za zapošljavanje korisnika novčane naknade
  • Podrška samozapošljavanju korisnika novčane naknade
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
  • Produženje isplate novčane naknade kod Nacionalne službe
  • Dokumentacija koja se dostavlja radi produženja isplate novčane naknade
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe
  • Obnavljanje prava na novčanu naknadu
  • Povraćaj neosnovano isplaćene novčane naknade i doprinosa za PIO i zdravstvo
 • Primena sporazuma o socijalnom osiguranju

V. NAMIRENJE PORESKIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA

 • Zahtev za preknjižavanje
 • Postupanje po zahtevu za preknjižavanje
 • Dan plaćanja poreza putem preknjižavanja
 • Otpis kamate kojom je obveznik zadužen na računu u korist koga je izvršeno preknjižavanje

VI. FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVOG LICA /član 21v ZPDG i član 45. Zakona o doprinosima/ – važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2023. godine
  • Primer obračuna zarade za novozaposlena lica
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD za zaradu novozaposlenih lica
  • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NAJMANJE DVA NOVA LICA /član 21d ZPDG i član 45v Zakona o doprinosima/ – važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2023. godine –
  • Primer obračuna zarada za novozaposlena lica
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
  • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja INOVACIONU DELATNOST /član 21e ZPDG i član 45d Zakona o doprinosima/ – za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana osnivanja društva –
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA /član 21ž ZPDG i član 45đ Zakona o doprinosima/ – za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2025. godine –
  • Pravo poslodavca na fiskalne olakšice za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31.12.2025. godine
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD i knjiženje
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica koja ostvaruju MESEČNU ZARADU VEĆU OD 76.500 DINARA /član 21z ZPDG i član 45ž Zakona o doprinosima/ – za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine –
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, po osnovu zarade LICA KOJA SU NEPOSREDNO ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA /član 21i ZPDG i član 45z Zakona o doprinosima/
  • Poslodavci koji mogu da koriste fiskalne olakšice iz člana 21i ZPDG i člana 45z ZDOSO
  • Zaposleni na istraživanju i razvoju
  • Vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja
  • Zarada zaposlenog na istraživanju i razvoju, koju ostvaruje srazmerno vremenu za koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja
  • Način obračuna fiskalnih olakšica
  • Obaveza poslodavca da vodi evidenciju za svakog zaposlenog na istraživanju i razvoju, po osnovu čije zarade ostvaruje olakšicu
  • Dokumentacija koju je poslodavac koji ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, dužan da ima za svaki pojedinačni projekat
  • Primer obračuna zarade, načina popunjavanja obrasca PPP-PD i knjiženja – za zaposlenog na istraživanju i razvoju
  • Popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPP-PD) za lica angažovana na poslovima istraživanja i razvoja za koja se ostvaruje olakšica (OL 38)
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje LICA SA INVALIDITETOM /član 21g ZPDG i član 45b Zakona o doprinosima/ – za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa –
  • Primer obračuna zarade i popunjavanje Obrasca PPP-PD za novozaposleno lice sa invaliditetom za koje poslodavac koristi fiskalne olakšice
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica sa invaliditetom
 • Poreske olakšice za zapošljavanje NOVONASTANJENIH OBVEZNIKA /član 15v ZPDG i član 15a Zakona o doprinosima i Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji/
  • Pravo na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika u skladu sa članom 15v ZPDG i članom 15a Zakona o doprinosima
   • Popunjavanje pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP-PD) za novonastanjene obveznike za koje se ostvaruje olakšica (OL 24)
  • Podsticaji za zapošljavanje novonastanjenih lica u skladu sa Uredbom o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici
   • Podnošenje prijave za ostvarivanje prava na podsticaj
   • Povraćaj sredstava podsticaja
   • Primer obračuna zarade i knjiženja za novonastanjeno lice:
  • Uporedni pregled uslova propisanih Uredbom i članom 15v ZPDG i članom 15a Zakona o doprinosima
 • Prilog: Tabelarni prikaz oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2023. godini