Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 129

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 12/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU

 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) i manjka akciznih proizvoda
   • Plaćanje akcize na rashod (kalo, rastur, kvar i lom)
   • Plaćanje akcize na manjak

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman ambalaže od 1. januara 2022. godine
  • Poreski tretman nepovratne ambalaže
  • poreski tretman povratne ambalaže
   • Poreski tretman povratne ambalaže u prometu dobara na veliko
   • Poreski tretman povratne ambalaže u prometu dobara na malo
  • Obaveza vođenja evidencije
  • Obaveza popisa povratne ambalaže i utvrđivanje manjka te ambalaže
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2021. godine
  • Podela prethodnog poreza i utvrđivanje iznosa  srazmernog odbitka za decembar 2021. godine
  • Utvrđivanje ispravke srazmernog odbitka za 2021. godinu
  • Utvrđivanje ispravljenog srazmernog odbitka
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2021. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2022. godine
 • Do kraja 2021. godine očekuju se izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz lica i stvari
  • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. novembra 2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.12.2021. godine
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2021. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2022. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Koje su delatnosti Izmenom uredbe oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Kojim delatnostima je Izmenom uredbe ukinuto oslobođenje od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Izmena roka primene Uredbe
  • prelazne odredbe

SLUŽBENA MIŠLJENJA