Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 10/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJI SU DONETI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

IV. RANIJE NALOŽENO IZVRŠENJE NA ZARADI, ODNOSNO PENZIJI IZVRŠNOG DUŽNIKA ODLAŽE SE DO OKONČANJA VANREDNOG STANJA

V. ORGANIZOVANJE POSLOVANJA POSLODAVACA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

 • Rad zaposlenih od kuće
 • Korišćenje godišnjeg odmora
 • Upućivanje zaposlenih na prinudni odmor

VI. UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANJENJA OBIMA RADA, DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG – “PRINUDNI ODMOR”

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Dužina “prinudnog odmora”
  • Način računanja dana “prinudnog odmora”
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
 • Donošenje Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
  • Prilog 1: Odluka o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
  • Prilog 2: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”) do 45 radnih dana
  • Prilog 3: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”) preko 45 radnih dana
  • Prilog 4: Zahtev za dobijanje saglasnosti
 • Naknada zarade za vreme “prinudnog odmora”
 • Povratak na rad po isteku “prinudnog odmora” i mogućnost radnog angažovanja za vreme “prinudnog odmora”
 • Mogućnost otkaza ugovora o radu zaposlenom za vreme “prinudnog odmora”

VII. PITANJA I ODGOVORI (u vezi sa primenom propisa za vreme vanrednog stanja)

VIII. PRAZNOVANJE VASKRŠNJIH I USKRŠNJIH PRAZNIKA U 2020. GODINI

 • Pravo na naknadu zaradu za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna

IX. IZMENE I DOPUNE UREDBE O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

X. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 30.04.2020. godine

XI. DONET JE NOVI PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA

XII. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XXVI I XXVII  VANREDNOM ZASEDANJU I NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI, PREGLED MEMORANDUMA I SPORAZUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakoni
 • Sporazumi i memorandumi koja su usvojila nadležna ministarstva
 • Obaveštenja o stupanju na snagu pojedinih međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

XIII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA