Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 25/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PODSETNIK NA ODREDBE POJEDINIH PROPISA, DONETIH U PRETHODNOM PERIODU, ČIJA PRIMENA POČINJE OD 1. JANUARA 2024. GODINE

 • Zakoni, koji se u celini ili čije se pojedine odredbe primenjuju od 1.01.2024. godine
 • PKU za državne organe i PKU za zaposlene u JLS, čije se odredbe o jubilarnoj nagradi primenjuju počev od 1.01.2024. godine

IV. IZMENJEN JE I DOPUNJEN PKU ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE /na snazi od 28.12.2023. godine/

V. KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU (shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su u primeni od 1.01.2024. godine)

 • Ko sprovodi javne nabavke koje ne prelaze 3 miliona dinara?
 • Ko sprovodi javne nabavke iznad 3 miliona dinara?
 • Sukob interesa

VI. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2023. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2024. GODINE

 • Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)
 • Kaznene odredbe
 • Primer popunjenog Obrasca PPP-PO

VII. PROMENE NA IMOVINI KOJE FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU DO 31. JANUARA 2024. GODINE

VIII. PODNOŠENJE PRIJAVE (OBRAZAC PPD-SU) I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

IX. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (OCENJIVANJE) DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2023. GODINU I LICA ZA KOJE JE PROPISANO VREDNOVANJE PO DRUGIM ZAKONIMA

 • Redovno vrednovanje
 • Prevremeno vrednovanje
 • Vanredno vrednovanje
 • Državni službenik čiji se rad ne vrednuje
 • Način vrednovanja (ocenjivanja) radne uspešnosti
 • Rešenje o radnoj uspešnosti i rokovi za donošenje rešenja
 • Posledice ocenjivanja
 • Vrednovanje radne uspešnosti po drugim zakonima

X. USLOVI ZA NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 • Vrste napredovanja
 • Uslovi i način napredovanja na više izvršilačko radno mesto
 • Napredovanje na položaj ili viši položaj
 • Nagrađivanje državnih službenika i nameštenika

XI. PITANJA I ODGOVORI

XII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA