Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 15/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD 1. JULA 2020. GODINE

III. ROKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SHODNO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

IV. DONETE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

V. ZLOUPOTREBA ODSUSTVA SA RADA ZA VREME NEGE NOVOROĐENOG DETETA

VI. NAČIN STICANJA PENZIJSKOG STAŽA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ILI OBAVLJANJA SAMOSTALNE, POLJOPRIVREDNE ILI DRUGE DELATNOSTI

 • Mogućnost uključivanja – pristupanja obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Praktično pristupanje obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju – podnošenje zahteva
 • Uticaj uplate doprinosa po osnovu uključivanja u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na sticanje prava na penziju i na određivanje visine penzije
 • Uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje

VII. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
   • Izuzeci kada se godišnji odmor može delimično ili u celosti koristiti najkasnije do 30. juna naredne godine, a da zaposleni nije iskoristio prvi deo od 10 radnih dana
   • Korišćenje neiskorišćenog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, po preporuci Vlade RS u uslovima vanrednog stanja
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete

VIII. IMOVINA PREDUZETNIKA KAO PREDMET OPOREZIVANJA POREZIMA NA IMOVINU

 • Ko se smatra preduzetnikom?
 • Da li je imovina stečena u toku obavljanja samostalne delatnosti imovina radnje ili imovina fizičkog lica – preduzetnika?
 • Da li je poreski obveznik za poreske obaveze koje proisteknu iz obavljanja samostalne delatnosti radnja ili fizičko lice – preduzetnik?
 • Porez na imovinu preduzetnika
 • Oporezivanje prenosa imovine preduzetnika
 • Odgovornost preduzetnika za obaveze nastale u toku obavljanja samostalne delatnosti (u vezi sa obavljanjem delatnosti i izvan obavljanja delatnosti)
 • Imovina preduzetnika kao predmet prinudne naplate radi naplate poreskog duga, odnosno izvršenja radi naplate duga po drugim osnovima
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

IX. JEMSTVO U IZMIRENJU PORESKE OBAVEZE NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 • Pojam poreskog jemstva
 • Zakonsko jemstvo za izmirenje poreza na prenos apsolutnih prava
 • Ugovorno poresko jemstvo