Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 126

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 20/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. POPIS IMOVINE I OBAVEZA PRI SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
  • Propisi
  • Rokovi za vršenje popisa
  • Predmet popisa
  • Organizacija popisa
  • Primer Odluke o godišnjem popisu
  • Primer Rešenja direktora o imenovanju i zadacima komisije:
  • Pripreme za sprovođenje popisa
  • Sprovođenje popisa
  • Mogućnost vođenja popisnih lista u elektronskom obliku
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
  • Popis upisanog a neuplaćenog kapitala (računi grupe 00)
  • Popis nematerijalne imovine (računi grupe 01)
  • Popis nekretnina, postrojenja i opreme (računi grupe 02)
  • Popis bioloških sredstava (računi grupe 03)
  • Popis materijala (računi grupe 10)
  • Popis nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (račun 110 i račun 111)
  • Popis gotovih proizvoda (račun 120)
  • Popis robe (računi grupe 13)
  • Popis stalnih sredstava namenjenih prodaji (računi grupe 14)
  • Popis finansijskih plasmana i potraživanja
  • Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine (računi grupe 24)
  • Popis obaveza
  • Popis vremenskih razgraničenja
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i PDV-a na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
  • Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Materijal i rezervni delovi
  • Gotovi proizvodi u skladištu
  • Gotovi proizvodi u prodavnici proizvođača (prodaja preko sopstvene prodavnice samo svojih proizvoda)
  • Trgovinska roba u skladištu
  • Roba u prodavnici
  • Gotovi proizvodi i roba u prodavnici proizvođača
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
 • Popis kod budžetskih korisnika
  • Obaveza popisa
  • Način i rokovi vršenja popisa
   • Predmet popisa
   • Pripreme za sprovođenje popisa
   • Vrste popisa
   • Obrazovanje popisnih komisija
   • Plan rada popisne komisije
   • Sprovođenje popisa
  • Predmet popisa kod budžetskih korisnika
  • Primeri knjiženja razlika po popisu

II. OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2022. GODINU (računovodstvena i poreska amortizacija)

 • Obračun računovodstvene amortizacije za 2022. godinu
  • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
  • Osnovica za obračun računovodstvene amortizacije
  • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
  • Metode obračuna računovodstvene amortizacije
  • Primer obračuna računovodstvene amortizacije i knjiženje iste
 • Obračun poreske amortizacije za 2022. godinu
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine
   • Obračun poreske amortizacije za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. razvrstana u I (prvu) grupu amortizacije – nepokretnosti
   • Obračun poreske amortizacije za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine razvrstana u grupe II – V
   • Obračun poreske amortizacije za nematerijalna sredstva koja su postala raspoloživa za korišćenje u periodu od 1.01. do 31.12.2018. godine
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena počev od 1.01.2019. godine
   • Poreska amortizacija stalnih sredstava stečenih počev od 1.01.2019.
   • Poreska amortizacija za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine, kod kojih se radi naknadnih ulaganja izvršenih počev od 2019. godine prelazi na nova pravila amortizacije
   • Primer obračuna poreske amortizacije za sredstva stečena počev od 1.01.2019. godine kao i za sredstva na kojima su izvršena naknadna ulaganja počev od 2019. godine
  • Rekapitulacija ukupno obračunate poreske amortizacije za 2022. godinu

III. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU

 • Vođenje poslovnih knjiga (član 12. ZOR)
 • Lica koja vode poslovne knjige (član 15. ZOR)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (član 18. ZOR)
 • Primena MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro pravna lica, MRS (čl. 24-26. ZOR)
 • Primena Pravilnika Kontnom okviru i o sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Primena Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica