Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 18/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE OSNOVICA ZA OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE NOVONASTANJENIH OBVEZNIKA U 2022. GODINI I PODNOŠENJE OBRASCA PPP-PD /shodno članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/

 • Utvrđivanje osnovice za obračun poreza
 • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
 • Obrasci za preračun neto na bruto zaradu novonastanjenog obveznika, popunjavanje Obrasca PPP-PD, primer obračuna poreza i doprinosa na njihove zarade i šifre vrste prihoda
  • Obrasci za preračun (sa važenjem do izmene neoporezivog iznosa od 19.300)
  • Popunjavanje pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP-PD) za novonastanjene obveznike za koje se ostvaruje olakšica (OL 24)
  • Primer obračuna poreza i doprinosa na zarade i naknade zarade novonastanjenih obveznika
  • Šifre vrste prihoda koje se koriste za isplatu zarada i naknada zarada novonastanjenog obveznika

III. OBUSTAVA NOVČANOG POTRAŽIVANJA OD ZARADE ZAPOSLENOG, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Obustava od zarade zaposlenog uz saglasnost zaposlenog
 • Obustave od zarade zaposlenog bez njegove saglasnosti
 • Obaveze obračunske službe kod poslodavca u vezi sa obustavom od zarade zaposlenog
 • Ograničenje obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog

IV. IZVRŠENJE NA ZARADI ZAPOSLENOG SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

 • Ograničenja izvršenja na zaradi, shodno Zakonu o izvršenju odnose se samo na izvršenja po sudskim rešenjima i rešenjima javnog izvršitelja
 • Zarada i penzija kao predmet izvršenja i ograničenje izvršenja shodno Zakonu o izvršenju
  • Izvršenje na zaradi po ostalim sudskim rešenjima je moguće na zaradi i naknadi zarade
  • Primanja na kojima se može sprovesti izvršenje po osnovu sudskog rešenja o izdržavanju
  • Izvršenje na zaradi se ne može sprovesti na primanjima iz radnog odnosa koja se ne smatraju zaradom
  • Izuzimanje od izvršenja, shodno Zakonu o izvršenju
  • Ograničenje izvršenja
  • Administrativna zabrana – zabrana za pristankom izvršnog dužnika
 • Redosled namirenja potraživanja na zaradi i drugim primanjima
  • “Privilegovna potraživanja”
  • Redosled namirenja izvršnih poverilaca po drugim sudskim rešenjima
 • Promena poslodavca i namirenje potraživanja po rešenju o izvršenju javnog izvršitelja
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja na zaradi shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji

V. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA

 • Poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Postupak, način i rokovi određivanja PIB-a

VI. VRSTE I POSTUPAK SPROVOĐENJA STATUSNIH PROMENA I OBAVEZA SASTAVLJANJA VANREDNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE KOD ISTIH

VII. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2023. GODINI (rok za podnošenje je 31. oktobar 2022. godine)

VIII. PITANJA I ODGOVORI

IX. RADNI I NERADNI DANI U 2023. GODINI /shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji/ I MOGUĆI MESEČNI FOND SATI ZA 2023. GODINU