Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 117

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 7/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

IZMENA PORESKE OSNOVICE
– normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja –

 • Ispravka poreske osnovice zbog smanjenja naknade
  • Prava i obaveze po osnovu naknadnog smanjenja poreske osnovice i način sprovođenja izmene poreske osnovice po tom osnovu
  • Ispravka poreske osnovice zbog povećanja naknade
   • Prava i obaveze po osnovu naknadnog povećanja poreske osnovice i način sprovođenja izmene poreske osnovice po tom osnovu
  • Izmena poreske osnovice pri uvozu dobara
   • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice pri uvozu dobara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
  • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku (Obrazac REF 1)
  • Refakcija plaćenog PDV-a humanitarnim organizacijama (Obrazac REF 2)
  • Refakcija plaćenog PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama (Obrazac REF 3A)
  • Refakcija plaćenog PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (Obrazac REF 5)
 • 2. Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika u 2020. godini
  • Korišćenje mogućnosti iz člana 3. Uredbe o pretežnim izvoznicima za sticanje svojstva pretežnog izvoznika
  • Šta se smatra izvozom dobara kao kriterijumom za utvrđivanje svojstva pretežnog izvoznika?
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 15. jula 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 •  Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
  • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
  • Obaveza dostavljanja obrazaca AM-C, AM-A i AM-K – kvartalnih izveštaja o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznim markicama
  • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. juna 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.07.2020. godine
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 27. juna 2020. godine
 • Od 1. jula 2020. godine u primeni su novi dinarski iznosa akciza usklađeni sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2020. godine)
 • Novi (usklađeni) iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JULU 2020. GODINE

 • Podsetnik

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa