Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 4/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

POČINJE PRIMENA NOVOG SISTEMA FISKALIZACIJE PROMETA DOBARA I USLUGA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA
(normativna uređenost, sadržina i dokumenti sistema fiskalizacije, postupak fiskalizacije, obveznici fiskalizacije, usklađivanje poslovanja, sporna pitanja u primeni i zauzeti stavovi po tim pitanjima)

 • Novi sistem fiskalizacije
 • Normativna uređenost novog sistema fiskalizacije
  • Šta je predmet fiskalizacije?
  • Ko je obveznik fiskalizacije?
  • Ko nije obveznik fiskalizacije?
   • Delatnosti iz člana 2. Uredbe, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
   • Delatnosti iz člana 3. Uredbe, koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
   • Delatnosti iz člana 4. Uredbe, koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
    • Šta se smatra komunalnim delatnostima koje su oslobođene od evidentiranja prometa dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja?
    • Komunalne delatnosti koje nisu oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
    • Šta se smatra poslovima iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti koji su oslobođeni od evidentiranja prometa dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja?
    • Poslovi iz pravilnika koji nisu oslobođeni od evidentiranja prometa dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Rok početka primene novog sistema evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Sadržina sistema evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Postupak pri uvođenju novog sistema fiskalizacije
  • Mogućnost korišćenja finansijske podrške za usklađivanje poslovanja sa Novim Zakonom o fiskalizaciji
  • Realizacija Programa
  • Gubitak prava na korišćenje finansijske podrške
 • Način evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Sadržina fiskalnog računa
   • Vrste fiskalnog računa
   • Tipovi transakcija
   • Oznaka načina plaćanja
   • Pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta
   • Način iskazivanja ostalih podataka u fiskalnom računu
   • Oblik izdavanja fiskalnog računa
  • Obaveza dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
   • Podaci koji se dostavljaju Poreskoj upravi
   • Način dostavljanja podataka
   • Postupak kod grešaka u dostavljenim podacima
   • Obaveza čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja
 • Provera izdatih fiskalnih računa od strane kupaca
 • Kaznene odredbe
  • Novčane kazne za prekršaj za obveznike fiskalizacije
  • Novčane kazne za prekršaj za dobavljače elektronskog fiskalnog uređaja
 • Pitanja i odgovori u vezi sa novim sistemom fiskalizacije (preuzeti sa sajta Poreske uprave)  /nastavak teme iz br. 9/21 i 10/21 časopisa “PDV”/
  • Obveznik fiskalizacije
  • Prijava poslovnih prostora/prostorija
  • Bezbednosni element
  • Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa
  • Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije
  • Ostalo
 • Stavovi Ministarstva finansija u vezi sa novim sistemom fiskalizacije

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 •  Elektronsko fakturisanje – propisi i često postavljana pitanja
  • Podsetnik na propise i rokove za početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju i podzakonskih akata
   • Rokovi za početak primene Zakona za subjekte javnog i subjekte privatnog sektora
   • Rokovi za početak primene podzakonskih akata – uredbi i pravilnika
  • Dana 30. aprila 2022. godine prestaju da važe pojedine odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (shodno članu 23. Zakona o elektronskom fakturisanju)
  • Često postavljana pitanja (preuzeto sa sajt www.efaktura.gov.rs)
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog tromesečja je 4. maj 2022. godine
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a
  • Službena mišljenja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu po isteku prvog kvartala – rok za dostavljanje na obrascima AM-C, AM-A i AM-K je 15.04.2022. godine
  • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
  • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. marta 2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.04.2022. godine
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Način sastavljanja obračuna
   • Način sastavljanja obračuna akcize od strane proizvođača akciznih proizvoda
  • Način iskazivanja podataka u Obrascu PP OA
  • Način sastavljanja obračuna akcize od strane pravnih lica iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama
 • Privremeno smanjenje akciza na derivate nafte

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2022. godine)
  • Podaci koji se dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i Upravi za duvan
   • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvana
   • Podaci koje dostavljaju obrađivači duvana
   • Podaci koje dostavljaju prerađivači duvana
  • Novčane kazne

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

 • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreski dužnik iz oblasti građevinarstva
 • Poreska osnovica
  • Poreska osnovica za isporuku prirodnog gasa
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje po osnovu međunarodnog ugovora o zajmu
  • Poresko oslobođenje po osnovu međunarodnog ugovora o donaciji
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje na usluge iz oblasti obrazovanja odraslih
  • Poresko oslobođenje na prenos digitalnih tokena
 • Prethodni porez
  • Prethodni porez po osnovu nabavke stana za potrebe izdavanja
 • Refakcija PDV-a
  • Refakcija stranom obvezniku

II. Akcize

 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe