Elektronsko izdanje ›

 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda – rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje izveštaja za II kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (propisi, način utvrđivanja ispravke poreske osnovice, primena u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima)
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, nikotinske vrećice, cigarete, cigare, cigarilose i prirodni gas – u primeni od 1. maja 2024. godine
 • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa akcize
 • Zbog promene iznosa akciza na cigarete od 1.05.2024. godine, trgovci na veliko duvanskim proizvodima su u obavezi da Upravi za duvan dostave popisne liste i izveštaj o obimu prodaje cigareta

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od 1. januara 2024. godine
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara – poreski tretman posebnih postupaka oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje)
 • Refakcija i refundacija PDV-a i povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1.01.2024. godine
 • Od 1.01.2024. godine počinje primena novouvedene akcize na nikotinske vrećice
 • Obaveza popisa zaliha srodnih proizvoda nakon upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda i dostavljanje popisnih lista o izvršenom popisu

Elektronsko izdanje ›

 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi (povećani) iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
 • Od 1.10.2023. godine u primeni je novi iznos akcize na nesagorevajući duvan
 • Naknada za korišćenje javnog puta (putarina) – obaveza izdavanja elektronske fakture za ENP dopune, izuzeće od obaveze izdavanja fiskalnog računa, poreski tretman i pravo na odbitak prethodnog poreza

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2023. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 2 je 30.06.2023. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2023. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10% (nastavak teme iz broja 4/2023 časopisa “PDV”)
 • Istekao je period primene odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama, pa su od 1.05.2023. godine za ove derivate nafte ponovo na snazi poslednji usklađeni iznosi akcize

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10%
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 18.04.2023. godine
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2023. godine)

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji, Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Podsetnik na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2023. godine
 • Izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Elektronsko izdanje ›

 • Elektronsko fakturisanje za sve privredne subjekte, sa posebnim osvrtom na subjekte privatnog sektora za koje puna primena počinje 1.01.2023. godine /propisi, Interno tehničko uputstvo, službena mišljenja i objašnjenja/
 • Doneta je izmena Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (u primeni do 30.11.2022. godine)