Elektronsko izdanje ›

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Povoljniji uslovi za zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava počev od 1.01.2021. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 13.11.2020. godine
 • Način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika i način obračuna poreza i doprinosa na zarade ovih obveznika /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/
 • Računovodstveno obuhvatanje klasičnog (operativnog) zakupa u skladu sa novim MSFI 16 – Lizing
 • Radni i neradni dani u 2021. godini i mogući mesečni fond sati za 2021. godinu

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) – obrasci 1 do 7

Elektronsko izdanje ›

 • Donošenje Programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman

Elektronsko izdanje ›

 • Prava i obaveze privrednih subjekata u privatnom sektoru, počev od jula 2020. godine, a koji su koristili fiskalne pogodnosti i direktna davanja
 • Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je 31. jul 2020. godine (Obrazac 1)
 • Poslodavci su dužni da do 10. avgusta 2020. godine donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Pravna zaštita po novom Zakonu o javnim nabavkama

Elektronsko izdanje ›

 • Izmena poreske osnovice (normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja)
 • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Naručioci (javni i sektorski) shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Pragovi (limiti) u odnosu na koje postoji obaveza sprovođenja javnih nabavki od 1. jula 2020. godine
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”

Elektronsko izdanje ›

 • Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja

 • Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine
 • Procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. “prinudni odmor”) duže od 45 radnih dana, po ukidanju vanrednog stanja
 • Poreske obaveze i olakšice koje zavise od srodstva lica između kojih se vrši prenos prava

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija i njihov poreski tretman za vreme pandemije bolesti COVID-19
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija