Elementor #15488

Informator
PDV

Informator 9/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

Read More »

PDV 4/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine

Read More »

Informator 8/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu – rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

Read More »

PDV 3/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva – tabelarni pregled
 • Novine u podzakonskim aktima koji su doneti za primenu Zakona o duvanu

Read More »

Informator 7/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – podnošenje poreske prijave na obrascu PP GPDG najkasnije do 15. maja 2024. godine
 • Jubilarne i godišnje nagrade koje isplaćuje poslodavac u 2024. godini (zakonski osnov za ostvarivanje prava na ove nagrade i njihov poreski tretman)
 • Obustave novčanog potraživanja od zarade i naknade zarade zaposlenog

Read More »

Informator 6/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2023. godine
 • Dan žena – 8. mart /poreski tretman davanja poklona  i organizovanja proslava/
 • Obaveze podnošenja prijava, odnosno godišnjih izveštaja  i podsetnik na visinu pojedinih naknada – u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara

Read More »