Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Preduzeće “A” sklopilo je ugovor za igradnju objekta. Plaćanje je po ugovoru dogovoreno da bude po svakoj overenoj privremenoj situaciji. Preduzeće “B” koje je izvođač radova, fakturisalo je sve do sada kao “privremena situacija broj…” međutim poslednji račun koji su izdali preduzeće “B” je fakturisao je kao “RAČUN broj: ….. (privremena situacija broj…)”. Da li se smatra da je račun neispravan i treba li ga kao takvog vratiti izvođaču radova ili se može prihvatiti kao ispravan?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435