Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Kakav je poreski tretman kada poljoprivredno gazdinstvo postane obveznik PDV-a? Naša firma vrši promet fizičkim licima, nosiocima poljoprivrednog gazdinstva, kada izdajemo priznanicu i obračunavamo PDV (nadoknadu) po stopi od 8%. U međuvremenu je fizičko lice, koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo postalo PDV obveznik, kakav je poreski tretman PDV-a sada?

Članom 34. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisan (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20) je postupak kada obveznik PDV-a otkupljuje poljoprivredne ili šumske proizvode, odnosno prima poljoprivredne usluge od poljoprivrednika tj. registrovanog poljoprirednog gazdinstva. Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV-a u računima i nema pravo na odbitak prethodnog poreza, te nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Poljoprivrednik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet veći od 8.000.000 dinara, dužan je da se evidentira kao obveznik PDV-a, kada stiče prava i obaveze po Zakonu o PDV-U. Shodno navedenom, kako je poljoprivredno gazdinstvo postalo PDV obveznik, dužno je da vam, od narednog dana od dana kada je steklo status registrovanog obveznika PDV-a, za isporučene poljoprivredne proizvode izda PDV račun sa podacima iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV-u a vi stičete pravo na odbitak prethodnog poreza po primljenom računu od poljoprivrednika, pod pretpostavkom da ispunjavate i druge uslove iz člana 28. st. 1. i 2. ovog zakona.