Predavanje

OVAJ VIDEO MATERIJAL DOSTUPAN JE POSETIOCIMA SAJTA KOJI SU NA OSNOVU KUPOVINE ULOGOVANI SA ODGOVARAJUĆIM KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM!


TEMA PREDAVANJA:

  1. Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  2. Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  3. Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike

KUPOVINA I NAČIN PRISTUPA:

  • Predračun/uplatnicu za uplatu možete dobiti preko OVOG LINKA ili pozivom službe pretplate na broj 011/30 35 435.
  • Po izvršenoj uplati neophodno je da nam pošaljete e-mail na office@cekos.rs u kome ćete navesti tačnu e-mail adresu lica koje će pratiti predavanje.
  • Nakon ovoga na vašu e-mail adresu dostavićemo Vam korisničko ime i lozinku sa kojima ćete se ulogovati na sajt www.strucnaliteratura.rs i moći ćete da pratite video materijal – predavanje.

NAPOMENA:
Jedan korisnički nalog obezbeđuje pristup za jednog korisnika (nije moguć istovremeni pristup video materijalu – predavanju od strane više korisnika po jednom korisničkom nalogu).
Broj i vreme pregleda video materijala – predavanja po korisničkom nalogu je neograničen.