Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Zaposlili smo novog radnika i podneli prijavu na osiguranje sa poslednjim danom u mesecu. Kako je poslednji dan u mesecu nedelja i neradni dan, radnik nije radio na taj dan i nismo imali obavezu isplate zarade, odnosno nismo podneli poresku prijavu. Međutim, Poreska uprava je podnela poresku prijavu po službenoj dužnosti i obračunala doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu za ceo mesec. Da li smo u obavezi da platimo doprinose za ceo mesec i ako nismo na koji način da postupimo?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435