Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Visina mesečne zakupnine za stan u društvenoj i državnoj svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, se zaključno sa 31.12.2018. godine utvrđivala na način propisan članom 32. Zakona o stanovanju. Jedan od elemenata za izračunavanje je bio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine, koji je utvrđivao ministar nadležan za stambene poslove, za šestomesečne obračunske periode (januar-juni i juli-decembar). Da li će se ovi koeficijenti i dalje utvrđivati? Kako se od 1.01.2019. godine obračunava zakup na neodređeno vreme stana u javnoj svojini, s obzirom na to da se navedeni član 32. Zakona o stanovanju primenjivao zaključno sa 31.12.2018. godine?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435