Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

U skladu sa rešenjima iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Kipar, molimo za odgovor, da li se metod kredita za ušteđen porez primenjuje u situaciji kada država izvora prihoda (u konkretnom slučaju, dividendi) u svom poreskom sistemu uopšte nema porez po odbitku na dividende? Naime, u konkretnom slučaju rezidentno fizičko lice treba da primi dividende koje će mu isplatiti kompanija (pravno lice) koja je rezident Republike Kipar sa napomenom, da isplata dividendi, po trenutno važećim poreskim propisima Republike Kipar, predstavlja dohodak koji se izuzima od poreza na Kipru.

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435