Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Preduzeće je organizovalo više događaja za zaposlene na različitim destinacijama, u sedištu i van sedišta poslodavca, a koji imaju zabavno-edukativni sadržaj. Organizacija ovih događaja je, u skladu sa sklopljenim ugovorom, poverena eksternim agencijama koje su, nakon izvršenja, fakturisale navedene usluge /organizacija avio transfera, smeštaja u hotelima, kurseva i edukativnog sadržaja različitih namena, pokloni dobrodošlice, nastupi zabavnih grupa (pevači solisti, igračke grupe), foto-albumi sa navedenih događaja, obilazak grada i slično/. Na koji način se evidentiraju troškovi nastali pri organizaciji navedenih događaja?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435