Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Podnet je Zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika za period 15.03.2018. do 30.04.2018. godine. Uz zahtev je priložena kompletna kadrovska dokumentacija i dokazi o radu (evidencija prisutnosti) za navedeni period. Uvidom u bazu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja konstatovano je da osiguranik ima prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja kod drugog poslodavca počev od 20.03.2018. godine, koja je podneta u zakonskom roku. Da li treba utvrditi svojstvo osiguranika za period od 15.03.2018. do 30.04.2018. i poništiti prijavu kod drugog poslodavca u skladu sa Mišljenjem ministarstva za rad od 23.04.2018. godine.

Kako je lice bilo zaposleno kod poslodavca u periodu 15.03.2018. do 30.04.2018. godine sa punim radnim vremenom i za vreme trajanja zaposlenja, zaposlilo se kod drugog poslodavca, potrebno je u postupku poništiti utvrđeno svojstvo osiguranika od 20.03.2018. godine, jer je u momentu utvrđivanja svojstva osiguranika kod drugog poslodavca, lice već bilo u osiguranju po osnovu zaposlenja kod prvog poslodavca.