Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Kako zajmodavac vrši naplatu preostalog dela zajma datog zaposlenom za izgradnju, kupovinu, odnosno adaptaciju stana, ako zajmoprimac ne nastavi sa uplatom anuiteta zbog: – svojevoljnog prekida radnog odnosa kod zajmodavca, – prestanka radnog odnosa kod zajmodavca u nekom od slučajeva iz člana 179. ili člana 179a stav 1. tačka 3) Zakona o radu, – bilo kog drugog razloga sprečenosti da vrši uplate anuiteta?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435