Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Kako se Poreskoj upravi obraćaju ovlašćena lica preko kojih strani obveznici podnose zahteve za refakciju PDV-a shodno članu 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost, uočeno je da zaposleni u maloprodajnim objektima (benzinskim pumpama) izdaju fiskalne račune u kojima u polju ID kupca unose šifre 10: PIB kupca (domaće pravno lice identifikovano PIB-om) ili 22:EBS (strano fizičko lice koje ima prijavljen boravak u Srbiji) i na taj način onemogućavaju ostvarivanje prava na refakciju PDV-a stranih obveznika. Kako treba postupiti u ovoj situaciji?

S obzirom da vas je Centar za velike poreske obveznike dana 28.09.2022. godine, elektronskim putem obavestio o tome kako da postupate u ovoj situaciji, još jednom vam skrećemo pažnju da ste shodno Zakonu o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 153/20, 96/21) u obavezi da kao obveznici fiskalizacije prilikom prodaje u svim maloprodajnim objektima evidentirate promet preko elektronskog fiskalnog uređaja i izdate račune u skladu sa Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili LPFR-a (verzija 1.13), tako što ćete u polju ID kupca ubuduće unositi šifru 40: poreski ID iz strane države (poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu), kako bi se, uz ispunjavanje ostalih uslova, shodno članu 53. Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20), omogućilo ostvarivanje prava stranih poreskih obveznika.