Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Zaposleni koristi službeno vozilo koje je poslodavac pribavio na osnovu ugovora o operativnom lizingu. Poslodavac plaća lizing naknadu za službeno vozilo. Zaposleni koristi službeno vozilo u službene i privatne svrhe. Da li se vrednost primanja zaposlenog koji koristi službeno vozilo (koje je poslodavac pribavio na osnovu ugovora o operativnom lizingu) u službene i privatne svrhe određuje u skladu sa odredbom člana 14a stav 2. ili odredbom člana 14a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana? Drugim rečima, da li se odredba člana 14a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana primenjuje analogno i na službena vozila? Isto pitanje postavljamo uz modifikaciju da službeno vozilo poslodavac drži po osnovu zakupa (rent-a-car), i da li bi poslodavac mogao svojim aktom da definiše korišćenje vozila 90% u službene svrhe i 10% u privatne svrhe?

Nemate pravo pristupa ovoj stranici.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435