Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica u 2024. godini

OVAJ VIDEO MATERIJAL DOSTUPAN JE POSETIOCIMA SAJTA KOJI SU NA OSNOVU KUPOVINE ULOGOVANI SA ODGOVARAJUĆIM KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM!


TEMA PREDAVANJA:

FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U 2024. GODINI

i to:

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVOG LICA /član 21v ZPDG i član 45. Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje LICA SA INVALIDITETOM /član 21g ZPDG i član 45b Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje najmanje DVA NOVA LICA  /član 21d ZPDG i član 45v Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja INOVACIONU delatnost /član 21e ZPDG i član 45d Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica koja ostvaruju mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara /član 21z ZPDG i član 45ž Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH lica /član 21ž ZPDG i član 45đ Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja /član 21i ZPDG i član 45z Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVONASTANJENIH obveznika /član 15v ZPDG, član 15a Zakona o doprinosima i Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji/

Predavači:

 • Marina Karanović, Igor Pršić i Aleksandar Jovanović.

Vreme održavanja:

 • video materijal – predavanje će biti dostupno od 12.12.2023. godine (od 10:00) na Cekos in-ovom sajtu www.strucnaliteratura.rs.

Cena video predavanja po korisniku (sa PDV-om):

 • Za pretplatnike na stručne časopise “Informator” i/ili “PDV”: 10.800,00 dinara
 • Za pretplatnike na digitalnu bazu “Ekspert”: 14.400,00 dinara
 • Za ostale kupce:18.000,00 dinara

 

KUPOVINA I NAČIN PRISTUPA:

 • Predračun/uplatnicu za uplatu možete dobiti  klikom na: “Pretplata”  ili pozivom službe pretplate na broj 011/30 35 435.
 • Po izvršenoj uplati neophodno je da nam pošaljete e-mail na  u kome ćete navesti tačnu e-mail adresu lica koje će pratiti predavanje.
 • Nakon ovoga na Vašu e-mail adresu dostavićemo korisničko ime i lozinku sa kojima ćete se ulogovati na sajt www.strucnaliteratura.rs i moći da pratite video materijal – predavanje od 20.09.2023. godine (od 10:00).

Napomena: jedan korisnički nalog obezbeđuje pristup za jednog korisnika (nije moguć istovremeni pristup video materijalu – predavanju od strane više korisnika po jednom korisničkom nalogu). Broj i vreme pregleda video materijala – predavanja po korisničkom nalogu je neograničen.

 

Informacije o ovom video predavanju možete dobiti i pozivom na broj: 011/30 35 435