Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 30

ISBN: 978-86-81224-79-3

Format: A5


 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

(“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)

II. PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM (čl. 11. do čl. 37.)

 • Naknada zarade, odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (čl. 12. do čl. 16.)
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta (čl. 17. do čl. 21.)
 • Roditeljski dodatak (čl. 22. do čl. 25.)
 • Dečiji dodatak (čl. 26. do čl. 33.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja (član 34.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom (član 35.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći (član 36.)
 • Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica (član 37.)

III. POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA (čl. 38. do čl. 45.)

IV. INFORMACIONI SISTEM ZA ISPLATU PRAVA (član 46.)

V. ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, AŽURIRANJE I ČUVANJE PODATAKA (čl. 47. do čl. 49.)

 • Zaštita podataka (član 47.)
 • Korišćenje podataka (član 48.)
 • Ažuriranje i čuvanje podataka (član 49.)

VI. DEČIJA NEDELJA (čl. 50. do čl. 52.)

VII. KAZNENE ODREDBE (član 53.)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 57.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 50/18
 • “Sl. glasnik RS”, br. 66/21